MY MENU

ประสบการณ์ใหม่ในการใช้งานเว็บไซต์
บนมือถืออย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายดายโดยเว็บไซต์
บนมือถือก็จะถูกสร้างขึ้นมาด้วยอัตโนมัติ

ฟังก์ชั่น DubuPlus

 • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเว็บไซต์
  บนโทรศัพท์มือถือ
  เมื่อคุณสร้างเว็บไซต์ไม่ว่าจะบนโทรศัพท์มือ
  ถือหรือคอมพิวเตอร์ จะมีการแสดงผลที่พร้อมกัน
  คุณก็สามารถใช้เนื้อหาในการสร้างเว็บไซต์
  ไปด้วยกันในครั้งเดียว
 • การทำงานหลายภาษา
  ฟังก์ชั่นการทางานแบบหลากหลายภาษา
  หรือการทางานแบบไทยภาษาเดียวก็จะสามารถ
  ช่วยให้ธุรกิจของคุณขยายตัวและ
  ประสบความสาเร็จระดับโลกได้
 • การแชร์ในโลกออนไลน์หรือโซเชี่ยลมีเดียร์
  คุณสามารถแชร์โปรโมชั่นผ่านทางไลน์ เฟซบุ๊ค
  หรือช่องทาง SNS ในโซเชี่ยลอื่นๆได้บนเว็บไซต์
  ของคุณและคุณยังสามารถรวบรวมทั้งหมดเข้าด้วยกัน
  เป็นคอลเลคชั่นของคุณ ได้อย่างง่ายดาย
 • การบริการแอปพลิเคชัน
  คุณสามารถกาหนดค่าเว็บไซต์พิเศษด้วยแอปพลิเคชัน
  ที่มีฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น บอร์ดกระทู้, แผนที่, เมนูลัด
  หรือ ป๊อปอัพ
 • โหมดการทำงาน
  คุณสามารถบันทึกและจัดการข้อมูลที่จาเป็นสาหรับ
  การจัดการบนเว็บไซต์เช่น การจัดการโพสต์
  การจัดการระบบสมาชิก สถิติ การตั้งค่า
  สภาพแวดล้อมและยังสามารถทางานได้อย่าง
  สะดวกสบายและแสนง่ายดาย
 • โหมดการออกแบบ
  ในหน้าหลักและหน้าย่อย สามารถทางานได้อย่างง่ายดาย
  โดยการลากและวางเค้าโครงต่างๆ

จุดแข็ง DubuPlus

 • ลากและวาง
  สร้างเว็บไซต์อย่างรวดเร็วเพียง
  แค่ใช้เม้าส์คลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
  ลากและวาง
  สร้างเว็บไซต์อย่างรวดเร็วเพียง
  แค่ใช้เม้าส์คลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
 • Google A nalytics
  การติดตามข้อมูลเช่นการเข้าชม
  หน้าเว็บ การเข้าถึงหน้าเว็บ
  การวิเคราะห์เว็บไซต์และอื่นๆ
  Google A nalytics
  การติดตามข้อมูลเช่นการเข้าชม
  หน้าเว็บ การเข้าถึงหน้าเว็บ
  การวิเคราะห์เว็บไซต์และอื่นๆ
 • การจัดการสมาชิก
  สร้างระบบในการจัดการสมาชิก
  ที่มีประสิทธิภาพด้วยการจัดกลุ่ม
  ระดับขั้นสมาชิกและแบ่งกลุ่มสมาชิก
  การจัดการสมาชิก
  สร้างระบบในการจัดการสมาชิก
  ที่มีประสิทธิภาพด้วยการจัดกลุ่ม
  ระดับขั้นสมาชิกและแบ่งกลุ่มสมาชิก
 • การจัดการคณะกรรมการ
  จัดการประกาศได้โดยตรงบนบอร์ด
  ที่หน้าเว็บไซต์ของคุณ โดยไม่ต้อง
  เข้าใช้ในหน้าผู้ดูแลระบบ
  การจัดการคณะกรรมการ
  จัดการประกาศได้โดยตรงบนบอร์ด
  ที่หน้าเว็บไซต์ของคุณ โดยไม่ต้อง
  เข้าใช้ในหน้าผู้ดูแลระบบ
 • การแจ้งเตือนอีเมล์
  โดยการแจ้งเตือนบนมือถือ, สมาชิก
  ร้านค้าออนไลน์ ความจุต่างๆ และอื่นๆ
  สามารถแจ้งเตือนได้แบบเรียลไทม์
  การแจ้งเตือนอีเมล์
  โดยการแจ้งเตือนบนมือถือ, สมาชิก
  ร้านค้าออนไลน์ ความจุต่างๆ และอื่นๆ
  สามารถแจ้งเตือนได้แบบเรียลไทม์
 • โดเมน
  การเพิ่มโดเมนย่อยหลังจาก
  ลงทะเบียนโดเมนหลักแล้ว
  โดเมน
  การเพิ่มโดเมนย่อยหลังจาก
  ลงทะเบียนโดเมนหลักแล้ว
การใช้งานที่สมบูรณ์แบบบนโทรศัพท์มือถือ
ให้ผู้สร้างเว็บไซต์ได้จัดการกับขนาดบนอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้อย่างเต็มที่

ผลงาน

SUPPORT CENTER
ความช่วยเหลือและติดต่อ
02 7475 591
ส่งอีเมล์ถึงเรา
support.th@dubuplus.com
การให้คาปรึกษา (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันธรรมดา 9:00-18:00 น. (GMT+7)