MY MENU

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การแก้ปัญหาการแก้ปัญหาที่ชัดเจน

จากการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ของตนเองนำไปสู่บริการสร้างเว็บไซต์ที่ให้คำปรึกษาหนึ่งต่อหนึ่งจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ DubuPlus
ทางเราได้เตรียมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริการการผลิต

รูปแบบและบริการด้านการผลิต

การผลิตที่มีผู้เชี่ยวชาญเว็บ Dubuplus1ต่อ 1
การดาเนินการ หนึ่งต่อหนึ่งลูกค้า ที่มุ่งเน้นการผลิตการจัด
ให้มีผู้จัดการโปรเจค, ดีไซเนอร์: ลูกค้า
บริการแบบครบวงจร
บริการแบบครบวงจรจากการตั้งค่าที่จะซื้อโดเมนถึงการผลิต
การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง /การจัดการ
จัดหาคู่มือที่จำเป็นและการสอนสำหรับการจัดการเว็บไซต์
บริการบริการลูกค้าโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

บริการแบบครบวงจร

การวางแผน

การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น
สาหรับบางแบรนด์ โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์
ความต้องการที่แท้จริงของบริษัท
 

ออกแบบ

ให้การออกแบบที่ทันสมัยตามเทคโนโลยีเว็บ ResponsiveของDubuplus

การดำเนินงานและการจัดการ

ให้บริการสนับสนุนต่างๆรวมถึงการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์
คู่มือ ฯลฯ เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการได้โดยตรง

การให้บริการ

การให้บริการ
Basic ข้อกําหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์
การเพิ่มประสิทธิภาพ บน เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ
งานออกแบบที่ตรงกับลักษณะเฉพาะขององค์กร
การจัดหน้าโดยใช้ภาพคุณภาพสูง
ผลิตภัณฑ์ แกลเลอรี่

กระบวนการผลิต

 • ขั้นที่ 1
  การให้คำปรึกษาและการประยุกต์ใช้ใช้
  กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Dubuplus เราจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียด การกำหนดราคาและการดำเนินการ ฯลฯ.…
 • ขั้นตอนที่ 2
  การถ่ายโอนและวางแผนข้อมูล
  ผู้จัดการโครงการ Dubuplus จะพัฒนาและดำเนินการวางแผนโครงการตามลักษณะขององค์กรตามข้อมูลที่ได้รับ
 • ขั้นตอนที่ 3
  การออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพ
  การทำงานในการออกแบบเว็บไซต์เหมาะสำหรับ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตโดยอิงตามการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • ขั้นตอนที่ 4
  ยืนยันและแก้ไข
  หลังจากออกแบบเสร็จแล้ว ต้องตรวจสอบโดยใช้โดเมนย่อยที่ระบุว่าคำขอของคุณได้รับการตรึกตรองอย่างถูกต้องหรือไม่
 • ขั้นตอนที่ 5
  สมบูรณ์และเปิด
  ใช้ฟังก์ชันต่างๆของ Dubuplus โดยลงชื่อเข้าใช้จากผู้ดูแลระบบ
SUPPORT CENTER
ความช่วยเหลือและติดต่อ
02 7475 591
ส่งอีเมล์ถึงเรา
support.th@dubuplus.com
การให้คาปรึกษา (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันธรรมดา 9:00-18:00 น. (GMT+7)