MY MENU

จับใจลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีเว็บ Responsive

เว็บไซต์ทั่วไปที่ไม่ได้ดาเนินการอย่างมีประสิทธิในระบบโทรศัพท์มือถือ
จะไม่สามารถตอบสนองบทบาทของพวกมันได้อย่างเหมาะสม
จะไม่สูญเสียลูกค้าที่มีคุณค่าของคุณ โดยมีเว็บไซต์ Responsive จาก DubuPlus

วิธีการใช้

วันที่อัพเดทล่าสุด: 17 มิถุนายน 2017

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (ข้อกำหนด) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทุกอย่างและกิจการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ระหว่าง Dubuplus ("ดูบู พลัส") กับลูกค้า ("คุณ" "ของคุณ" หรือ "ผู้ใช้") เกี่ยวกับการใช้ http: // www.dubuplus.com ("ไซต์" หรือ "เว็บไซต์ Dubuplus") และบริการ ("บริการ") ที่มีไว้ที่ http://www.dubuplus.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2016 และหากข้อกำหนดใด ๆ มีการแก้ไข มันจะมีการประกาศให้ทราบผ่านทางบอร์ดประกาศของเว็บไซต์ Dubuplus (หรือการแจ้งเตือนเป็นรายบุคคล เช่น การแจ้งเตือนทางแผ่นประกาศ โทรสารและอีเมล)

1. ผลกระทบจากการใช้ข้อกำหนดและการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้ โดยเผยแพร่ทางออนไลน์ในไซต์ และหากมีเหตุที่สมควรเกิดขึ้น อาจมีการแก้ไขภายในส่วนของการไม่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่ได้แก้ไขแล้วจะมีผลโดยการประกาศทางออนไลน์และการแก้ไขกฎระเบียบที่สำคัญ อย่างเช่น สิทธิหรือข้อผูกพันของผู้ใช้ ฯลฯ จะได้รับแจ้งล่วงหน้า


ข้อตกลงในข้อกำหนดนี้ หมายถึง คุณตกลงที่จะเข้าเยี่ยมชมไซต์นี้เป็นปกติและยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ Dubuplus ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่ทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดที่แก้ไข นอกจากนี้หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงไซต์หรือใช้บริการได้

2. บริการ

เรามีวิธีแก้ไขปัญหาเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ แต่ไม่รวมถึงการจำกัดดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่เรานำเสนอ: Dubuplus (การแปลงและการสร้างเว็บไซต์บนเดสก์ท็อป,แท็บเล็ตและมือถือ) คุณอาจใช้บริการเพื่อการใช้งานส่วนตัวการใช้เชิงพาณิชย์หรือการใช้งานภายในขององค์กรของคุณในองค์กรที่คุณเป็นตัวแทน ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้


ในการเชื่อมต่อกับการใช้เว็บไซต์หรือบริการของคุณ คุณอาจรับทราบถึงบริการผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอและการส่งเสริมการขายที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม หากคุณตัดสินใจที่จะใช้บริการของบุคคลที่สาม คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของบุคคลที่สามและยอมรับว่าบุคคลที่สามเป็นผู้รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพการทำงานของบริการดังกล่าว


ในการให้บริการ เราได้รับและยึดข้อมูลบางอย่างจากบุคคลที่สามและซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้


มันเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวกับการใช้งานไซต์และบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยในความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของเราไม่จำเป็นต้องหมายความว่าการใช้งานของคุณเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

3. การลงทะเบียน

การลงทะเบียนเป็นเจ้าของบัญชีและการใช้ไซต์และบริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) คุณต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน ชื่อ หมายเลขติดต่อ ฯลฯ ) ที่ Dubuplus ต้องการ


ผู้ใช้ทุกคนต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้องเพื่อลงทะเบียนและใช้ไซต์ ในท้ายสุด Dubuplus อาจยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ Dubuplus จะให้รหัสผู้ใช้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด


(1) รหัสผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อผู้ใช้หรือDubuplus ร้องขอในการใช้งานดังต่อไปนี้
• หากรหัสผู้ใช้ลงทะเบียนด้วยหมายเลขติดต่อของสมาชิก อาจเกิดความกังวลกับความเป็นส่วนตัว
• หากรหัสผู้ใช้เป็นที่น่ารังเกียจต่อบุคคลอื่นหรือขัดต่อศีลธรรมของสาธารณะ
• หากมีเหตุอันสมควรอื่น ๆ
(2) รหัสผู้ใช้อาจเชื่อมโยงกับรหัสของบริการที่ดำเนินการโดย Dubuplus โดยได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
(3) คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน คุณต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆของการบริการหรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามที่เกิดจากการที่คุณละเลยการจัดการและ Dubuplus ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ
(4) รหัสที่ลงทะเบียนของผู้ใช้ที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น (ที่อยู่อีเมล ชื่อ ฯลฯ ) จะถูกลบและอาจถูกลงโทษตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(5) เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำมาใช้กับคู่มือการบริการ หากผู้ขอบริการมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับที่เกี่ยวข้องคุณจะไม่สามารถร้องขอใช้บริการตามคู่มือการบริการได้

4.นโยบายความเป็นส่วนตัว

นอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้ การใช้ไซต์และบริการของคุณยังต้องเป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลของเราซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนในการเก็บรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่เราได้รับเมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ของเราและใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการของเรา เมื่อใช้หรือเข้าถึงไซต์และบริการ คุณยินยอมให้มีการรวบรวมและใช้ข้อมูลตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งอาจมีการแก้ไขโดยเราเป็นครั้งคราว นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรารวมไว้โดยการอ้างอิงในข้อตกลงนี้และการยินยอมของคุณต่อข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นความยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

5. ข้อผูกมัดของ Dubuplus

ถ้าระบบ Dubuplus มีปัญหาเกี่ยวกับความผิดปกติหรือความสูญเสีย เว้นแต่จะมีเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ Dubuplus ต้องซ่อมแซมหรือฟื้นฟูทันทีเพื่อให้บริการอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ Dubuplus ต้องประกาศและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล หากความคิดเห็นหรือการร้องเรียนเกิดขึ้นโดยผู้ใช้ ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล Dubuplus จะต้องจัดการกับพวกมันทันทีภายใต้ขั้นตอนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถทำการปรับปรุงได้ทันที Dubuplus จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเหตุผลและเวลาในการดำเนินการ

6. ข้อผูกมัดและข้อจำกัดการบริการ

(1) คุณต้องให้ข้อมูลทั้งหมดตามความจริง เมื่อคุณขอจดทะเบียนสมาชิกหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก หากลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จหรือของบุคคลอื่น คุณไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ทั้งหมดได้
(2) คุณต้องปฏิบัติตามการประกาศของ Dubuplus และกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงข้อความที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ กฎระเบียบอื่นๆที่กำหนดโดย Dubuplus การประกาศ ฯลฯ และคุณต้องไม่ทำในสิ่งที่แทรกแซงธุรกิจ Dubuplus และสร้างความเสียหายต่อเกียรติของ Dubuplus
(3) คุณต้องแจ้ง Dubuplus ตามขั้นตอนที่เหมาะสมทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในสัญญาของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมล ที่อยู่บ้าน หมายเลขติดต่อ ฯลฯ
(4) ยกเว้นหาก Dubuplus รับผิดชอบต่อกฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง คุณต้องรับผิดชอบต่อผลทั้งหมดที่เกิดจากการละเลยและใช้รหัสผ่านของผู้ใช้อย่างผิดกฎหมาย
(5) คุณไม่สามารถดำเนินธุรกิจโดยใช้บริการโดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก Dubuplusก่อน และ Dubuplus จะไม่รับผิดชอบต่อผลการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้หาก Dubuplus ได้รับความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆของ Dubuplus และDubuplus อาจจำกัดการใช้บริการของคุณและเรียกร้องค่าเสียหายตามขั้นตอนทางกฎหมาย
(6) หากไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจาก Dubuplus คุณจะไม่สามารถโอนและให้สิทธิ์การใช้งานของบริการและสถานะตามสัญญาอื่น ๆ แก่บุคคลอื่นและนำเสนอเป็นหลักค้ำประกัน
(7) คุณต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริการของ Dubuplus และบุคคลที่สาม
(8) คุณอาจได้รับข้อความส่งเสริมการขายและข้อมูลจากบริการของ Dubuplus และบุคคลที่สามผ่านอีเมล จดหมาย หรือข้อมูลติดต่ออื่น ๆ (ทางโทรศัพท์, ข้อความ ฯลฯ ) ที่จัดเตรียมให้กับเรา หากคุณไม่ต้องการรับข้อความส่งเสริมการขายและข้อมูลเหล่านี้โปรดแจ้ง Dubuplus
(9) คุณต้องไม่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสิ่งต่อไปนี้ หากคุณมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง Dubuplus อาจจำกัดการใช้บริการและใช้มาตรการคว่ำบาตร รวมทั้งมาตรการที่ชอบด้วยกฎหมาย
• การกระทำที่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเมื่อคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ลงทะเบียน
• การกระทำที่ใช้รหัสปรtจำตัวและรหัสผ่านของสมาชิกคนอื่นอย่างผิดกฎหมาย
• การกระทำที่แลกเปลี่ยนรหัสประจำตัวกับผู้อื่น
• การกระทำที่ปลอมแปลงพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของ Dubuplus
• การกระทำที่เปลี่ยนแปลงโปรแกรมลูกค้าของ Dubuplus โดยไม่ได้รับสิทธิ์พิเศษจาก Dubuplus หรือขัดขวางเซิร์ฟเวอร์ของ Dubuplus หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์หรือข้อมูลที่โพสต์แบบสุ่ม
• การกระทำที่เป็นอันตรายหรือจงใจขัดขวาง Dubuplus
• การกระทำที่ซ้ำซ้อนข้อมูลที่ได้รับจากการบริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้บริการหรือใช้เพื่อเผยแพร่และบรอดแคสท์หรือให้บริการแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Dubuplus
• การกระทำที่คัดลอก ปรับเปลี่ยน สร้างงานดัดแปลง เปลี่ยนแปลง ดำเนินการย้อนกลับทางวิศวกรรม ลอกเลียนแบบ การถ่ายโอนไปยังบริการอื่น แปล รวบรวม หรือแยกส่วนไซต์ Dubuplus การบริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) เนื้อหาจาก Dubuplus, หรือบริการของบุคคลที่สามและเป็นส่วนหนึ่งในการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ หรือการกระทำที่แสดงดำเนินการส่งหรือแจกจ่ายข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้นโดยปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและเฉพาะเจาะจงจาก Dubuplus
• การกระทำที่ส่งต่อ โพสต์ แพร่กระจายข้อมูลที่ต่ำต้อยและหยาบคาย ประโยค ภาพ เสียงหรือวิดีโอที่ละเมิดคำสั่งของสาธารณะและศีลธรรมต่อผู้อื่นผ่านทางอีเมลหรือวิธีอื่น ๆ
• การกระทำที่ส่งต่อ โพสต์ แพร่เนื้อหาที่อาจดูถูกหรือบุกรุกเกียรติ หรือความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นเนื่องจากเป็นการล่วงละเมิดหรือมีข้อมูลส่วนตัว
• การกระทำที่ล่วงละเมิดหรือข่มขู่ผู้ใช้รายอื่นหรือให้ความรู้สึกเจ็บปวดหรือรู้สึกไม่สะดวก
• การกระทำที่เก็บรวบรวมหรือบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Dubuplus
• การกระทำที่เห็นได้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมใด ๆ
• การกระทำที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดซึ่งกำหนดโดย Dubuplus และเงื่อนไขในการใช้งาน รวมถึงเงื่อนไขนี้
• การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

คุณรับทราบและยอมรับว่าการไม่ปฏิบัติตามข้อใด ๆ ข้างต้นหรือการบิดเบือนข้อเท็จจริงใด ๆ ที่คุณกระทำขึ้นในที่นิ้อาจทำให้บัญชีผู้ใช้ของคุณและ / หรือบริการใด ๆ ที่ให้ไว้แก่คุณโดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการชดใช้คืนจำนวนเงินที่จ่ายในบัญชีของบริการดังกล่าว

7. เนื้อหาและความเป็นกรรมสิทธิ์

(1) กรรมสิทธิ์ของคุณ
• ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาที่โพสต์ในเว็บไซต์ Dubuplus และบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนนั้น) เป็นของคุณที่โพสต์เนื้อหา นอกจากนี้คุณจะต้องรับผิดชอบต่อสิทธิ์ที่ได้รับ
• ยกเว้นภาพแอ็พพลิเคชันเทมเพลตและอื่น ๆ ที่มีให้ผ่านเว็บไซต์ Dubuplus และบริการ (หรือบางส่วน) ลิขสิทธิ์ภาพและเนื้อหาที่คุณโพสต์โดยตรงหรือขอให้ Dubuplus โพสต์เป็นของคุณและคุณเป็น รับผิดชอบเฉพาะเมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น
• Dubuplus ไม่สามารถใช้เนื้อหาในเชิงพาณิชย์ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้จัดพิมพ์ อย่างไรก็ตามสามารถเป็นไปได้ถ้าวัตถุประสงค์ไม่หวังผลกำไร นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์เผยแพร่ในไซต์และบริการ Dubuplus (หรือบางส่วน)
• Dubuplus สามารถลบหรือโอนเนื้อหาหรือปฏิเสธการลงทะเบียนเนื้อหาในเว็บไซต์ Dubuplus หรือบริการต่างๆ (หรือบางส่วน) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้
- หากเนื้อหาเป็นการดูถูกหรือทำความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม
- หากเผยแพร่หรือเชื่อมโยงเนื้อหาที่ละเมิดคำสั่งของสธารณะและศีลธรรม
- หากมีการส่งเสริมการทำซ้ำและเข้าแทรกแซงที่ผิดกฎหมาย
- หากเป็นการโฆษณาเพื่อจุดประสงค์ในการทำกำไร
- ถ้าเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม
- หากเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม
- หากไม่เป็นไปตามหลักการกระดานข่าวที่กำหนดโดย Dubuplus หรือไม่สอดคล้องกับลักษณะของกระดานข่าว
- หากถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
(2) กรรมสิทธิ์ของ Dubuplus
• Dubuplus มีอำนาจทั้งหมดของการบริการ Dubuplus และคุณได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของ Dubuplus เท่านั้น
• คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลที่โพสต์ในเว็บไซต์และบริการ Dubuplus ในเชิงพาณิชย์ เช่น การประมวลผลผิดกฎหมายและขายข้อมูลที่ได้รับในเว็บไซต์ Dubuplus และบริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง)
• บริการต่างๆของ Dubuplus ไม่สามารถใช้กับโฮสติ้งของบริษัทอื่นได้
• หากมีการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับอื่นๆที่กำหนดโดย Dubuplus และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง Dubuplus อาจถอนสิทธิ์ในการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หากคุณให้ข้อเสนอแนะ คำติชมหรือข้อคิดเห็นอื่นใดเกี่ยวกับการบริการ DUBUPLUS (ไม่ว่าจะเป็นที่มีอยู่คำแนะนำหรือข้อคิดเห็น) ซึ่งเป็นหรืออาจอยู่ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (ข้อคิดเห็น) ข้อคิดเห็นดังกล่าวจะต้องเป็นของ DUBUPLUS โดยการให้ข้อคิดเห็นดังกล่าวกับ DUBUPLUS คุณ (1) เป็นตัวแทนและรับประกันว่าข้อคิดเห็นดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใด ๆ (2) มอบสิทธิ์หัวข้อและผลประโยชน์ที่คุณอาจมีในข้อคิดเห็นดังกล่าวอย่างไม่ถูกเพิกถอน (3) ปฏิเสธอย่างชัดแจ้งและไม่อาจเพิกถอนการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางศีลธรรมในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต สิทธิศิลปินหรืออื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน สิทธิทั่วโลกในหรือต่อข้อคิดเห็นดังกล่าว

8. บริการชำระเงิน

คุณต้องยินยอมที่จะจ่ายแบบรายเดือน รายปี ถ้าคุณต้องการใช้บริการแบบชำระเงิน นอกจากนี้ค่าธรรมเนียมในการให้บริการจะต้องชำระล่วงหน้า

Dubuplus ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมเมื่อใดก็ได้ เมื่อแจ้งให้คุณทราบหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจส่งผลต่อการสมัครสมาชิกของคุณ

Dubupluls ร้องขอและรวบรวมการชำระเงิน (หรือคืนเงินหรือดำเนินการเรียกเก็บเงินอื่นใด) จากผู้ใช้เพื่อให้บริการชำระเงินแบบทางตรงหรือผ่านบริการของบุคคลที่สาม หรือธนาคารที่คุณกำหนด และลูกค้าต้องให้สิทธิ์แก่ Dubuplus เพื่อร้องขอและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการชำระเงิน ทั้งหมด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรายละเอียดการชำระเงินที่อัปเดตจากการชำระเงิน บัตรเครดิตหรือผู้ให้บริการบัญชีธนาคารของคุณ (เช่น วันที่หมดอายุที่อัปเดตหรือหมายเลขบัตรที่บริษัทบัตรเครดิตของคุณได้ให้ไว้)

การบริการชำระเงิน จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้บริการหยุดชะงัก ดังนั้นจะมีการต่ออายุบริการที่เท่ากับระยะเวลาการสมัครสมาชิกเดิมโดยอัตโนมัติ และจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติโดยใช้วิธีการชำระเงินที่คุณมีอยู่กับ Dubuplus

9. การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงการบริการ

(1) การยกเลิกโดยผู้ใช้ คุณสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงบริการ Dubuplus ได้ตลอดเวลา
อย่างไรก็ตามหากทำสัญญาเป็นรายปี การคืนเงินจะได้รับการรับประกันเป็นเวลา 14 วันหลังจากวันที่ซื้อครั้งแรกและหลังจาก 14 วันแรกบริการที่ต่อเนื่องจะยังคงอยู่และจะไม่คืนให้ หากจำเป็นต้องยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 14 วันจะต้องดำเนินการก่อนวันที่เรียกเก็บเงินถัดไป จะไม่มีการคืนเงินเนื่องจากสาเหตุใด ๆ หลังจากที่การชำระเงินอัตโนมัติเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของลูกค้า
หลังจากหมดอายุของระยะเวลาของสัญญา บัญชีกระแสรายวันจะถูกลบออกหรือเปลี่ยนเป็นบัญชีบริการฟรีตามที่คุณเลือก
(2) การยกเลิกโดย Dubuplus
Dubuplus อาจระงับและยกเลิก หากถูกใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
• หากคุณให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเมื่อลงชื่อสมัครใช้ Dubuplus
• หากคุณละเมิดข้อกำหนดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ Dubuplus
• หากเห็นว่าคุณสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของบุคคลและละเมิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อความสงบเรียบร้อย
• หาก Dubuplus ร้องขอการยกเลิกบริการให้กับคุณเนื่องจากสถานการณ์ของบริการ Dubuplus
• หากคุณหลีกเลี่ยงการชำระเงินสำหรับบริการ Dubuplus หรือบริการของบุคคลที่สาม
• หากคู่สัญญาเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา Dubuplus ได้เนื่องจากการดำเนินคดีทางกฎหมายของบุคคลนั้นซึ่งเทียบเท่ากับการล้มละลาย การยึด คำสั่งห้ามและอื่น ๆ
• หากเกิดกรณีร้ายแรงอื่นๆที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา Dubuplus ได้
(3) เนื้อหาและข้อมูล
หากคุณยกเลิกบริการ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ นอกจากนี้เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกจากเว็บไซต์ของคุณและ Dubuplus จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ถูกลบ

10. การรับประกันคืนเงิน

หากบริการมีการทำสัญญาเป็นรายปี การคืนเงินจะได้รับการรับประกันเป็นเวลา 14 วันหลังจากการซื้อครั้งแรกและจะคืนเงินเต็มจำนวน
หลังจาก 14 วันบริการที่ต่อเนื่องจะมีผลจนถึงวันที่เรียกเก็บเงินถัดไปและจะไม่มีการคืนเงิน

หากมีการบอกกล่าวการยกเลิกโดยไม่สุจริตหรือมีความพยายามนอกเหนือกฎหมาย Dubuplus มีสิทธิ์ที่จะหยุดให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้

บริการชำระเงินบางรายการที่ซื้อหรือผ่าน Dubuplus อาจไม่สามารถคืนเงินได้ ข้อกำหนดของแต่ละบริการที่ซื้อจะแสดงอยู่ในเว็บไซต์ Dubuplus และเป็นส่วนหนึ่งหรือระหว่างกระบวนการจัดซื้อบริการดังกล่าว โปรดตรวจสอบก่อนซื้อ

เงื่อนไขการบริการจะปรากฏใน Dubuplus หรืออยู่ระหว่างการชำระเงินของบริการ ก่อนที่คุณจะชำระค่าบริการโปรดตรวจสอบว่าบริการนี้ได้รับการคืนเงินก่อนที่จะซื้อหรือไม่

11. บริการของบุคคลที่สาม

"บริการนี้ช่วยให้คุณสามารถมีส่วนร่วมและจัดหาบริการและเครื่องมือต่างๆของบุคคลที่สาม รวมทั้งแอพพลิเคชันและวิดเจ็ตของบุคคลที่สามที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ DUBUPLUS (รวมถึงตลาดแอปพลิเคชั่น) เนื้อหาที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามบริการเผยแพร่มีเดีย ผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซ ผู้ออกแบบที่ช่วยคุณสำหรับเว็บไซต์ของผู้ใช้ (รวมเรียกว่า "บริการของบุคคลที่สาม")

คุณยินยอมและยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นบริการของบุคคลที่สามที่ให้บริการแก่คุณ (รวมกับบริการ DUBUPLUS บางประเภทซึ่ง DUBUPLUS นำเสนอแยกส่วนหรือเสนอไว้ที่ใดก็ตามในบริการ) DUBUPLUS จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างคุณกับ บริการของบุคคลที่สามดังกล่าวและไม่ได้รับรองบริการของบุคคลที่สามใด ๆ หรือรับรองความถูกต้องด้วยความเคารพใด ๆ DUBUPLUS จะไม่เป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือรับผิดชอบต่อการเฝ้าติดตาม การมีปฏิสัมพันธ์หรือการทำธุรกรรมระหว่างคุณกับบริการของบุคคลที่สามใด ๆ

การใช้ใด ๆ และการใช้บริการบุคคลที่สามดังกล่าวทั้งหมดจะกระทำโดยความเสี่ยงและความรับผิดชอบของคุณเองและอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆที่บังคับใช้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว ซึ่งคุณควรตรวจสอบก่อนที่จะมีส่วนร่วมด้วย

ในขณะที่เราหวังที่จะหลีกเลี่ยงกรณีดังกล่าว DUBUPLUS อาจระงับการเข้าถึงหรือนำออกจากบัญชีและ / บริการของคุณโดยเด็ดขาด โดยไม่คำนึงว่าจะมีหรือรวมกันเป็นส่วนหนึ่งหรือไม่ก็ตาม บัญชีและ / หรือเว็บไซต์ของคุณในขณะนั้น โดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือต่อผู้ใช้อื่น

12. การจัดการระบบ

"Dubuplus อาจสามารถอัพเกรดหรือเปลี่ยนแปลงระบบ Dubuplus และ บริษัทในเครือได้หลังจากได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้บริการที่ดีขึ้น

Dubuplus ไม่ยอมรับความผิดใด ๆ ต่อการสูญหายของข้อมูลเว็บไซต์ที่เกิดจากความผิดพลาดของคุณหรือภัยธรรมชาติ

เมื่อบัญชีผู้ใช้แต่ละรายทำให้เกิดการโอเวอร์โหลดในระบบทั้งหมด Dubuplus อาจจำกัดการใช้บริการหลังจากแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. การจัดการข้อมูล

คุณไม่สามารถร้องขอให้ Dubuplus ถ่ายโอนข้อมูลเว็บไซต์ของคุณได้ แต่สามารถถ่ายโอนข้อมูลที่จำเป็นเพียงเท่านั้นได้ แต่คุณต้องรับผิดต่อค่าใช้จ่ายและความพยายามที่เกิดจากการถ่ายโอนข้อมูล อย่างไรก็ตามหากคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะขอโอนข้อมูลคุณจะต้องแจ้งDubuplusให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน และคุณจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นซึ่งอาจถูกเรียกเก็บ

หาก Dubuplus หยุดบริการ Dubuplus เนื่องจากสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ระยะเวลาผ่อนผันเนื่องจากการโอนข้อมูลจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนหน้า 7 วันทำการ

ถ้าคุณลบบัญชี ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกและบัญชีที่ลบจะไม่สามารถใช้ซ้ำได้

14. ข้อจำกัดในการรับประกัน

เนื้อหาของไซต์ DUBUPLUS เว็บไซต์และบริการจัดทำขึ้นตาม "อย่างที่เป็น" "และ" ในฐานะที่เป็นไปได้" เราเห็นด้วยอย่างชัดเจนต่อการรับประกันทุกประเภท ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการทำกำไร ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ล่วงเกินโดยไม่จำกัดความดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ (ก) เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ การบริการหรือเนื้อหาจะตอบสนองความต้องการของคุณหรือจะไม่มีการระงับตลอดเวลา มีความปลอดภัย ความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือพร้อมใช้ (ข) เราไม่ยืนยันหรือยอมรับเนื้อหาใดๆ ที่ได้รับจากฝ่ายใดก็ตามยกเว้นเรา และปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้น และ (ค) เราไม่รับประกันหรือให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการใช้หรือผลงานของเว็บไซต์นี้ หรือบริการของเราหรือเนื้อหาในแง่ของความถูกต้องความสมบูรณ์ผลลัพธ์ความถูกต้องความถูกต้องความเชื่อถือได้หรืออื่นๆ

15. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตภายใต้เงื่อนไขใดๆ เราจะไม่รับผิดต่อการบาดเจ็บ การตาย การกระทำของพระเจ้า อุบัติเหตุ ความล่าช้า ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ความบังเอิญ ความผิดปกติ เหตุการณพิเศษ หรือผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใด ๆ (ฉัน ) ใช้หรือใช้งานไม่ได้ (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ในการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้หรือบริการ (รวมถึงโดยไม่ จำกัด ถึงความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดของข้อมูลเช่นผลการเข้าถึงไซต์นี้หรือบริการ), (II) การกระทำหรือการกระทำโดยนัยเกี่ยวกับ ข้อตกลงนี้หรือค่าใช้จ่ายในการจัดหาบริการทดแทนหรือ (III) แถลงการณ์หรือการกระทำของคุณหรือบุคคลที่สามบนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ของคุณหรือเว็บไซต์ของคุณโดยไม่ จำกัด ถึงการยื่นเรื่องร้องเรียนใด ๆ ในแต่ละกรณีรวมถึง แต่ไม่ จำกัด TO ความเสียหายสำหรับการสูญเสียผลกำไรแม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นตามสัญญาการกระทำผิดกฎหมายความประมาทความรับผิดอย่างเคร่งครัดหรืออื่น ๆ

ข้อ จำกัด ข้างต้นทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้แม้ว่าจะมีข้อบกพร่องใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ จำกัด และเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการต่อรองระหว่างเรากับท่าน คุณยอมรับว่าไม่ว่าจะโดยกฎหมายหรือกฎหมายใดก็ตามในทางตรงกันข้ามข้อเรียกร้องหรือสาเหตุของการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับไซต์ การบริการ เนื้อหาหรือข้อตกลงต้องยื่นภายใน 30 วัน หลังจากที่การเรียกร้องหรือสาเหตุการกระทำเกิดขึ้นหรือถูกห้ามตลอดไป

ในกรณีที่ข้อจำกัดความรับผิดนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่สามารถใช้งานได้ คุณตกลงว่าหนี้สินรวมของเราจะต้องไม่เกินจำนวนที่คุณจ่ายให้กับเราตามข้อตกลงนี้

16. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยอมและยอมตกลงใช้ค่าใช้จ่ายของคุณเอง เพื่อชดใช้ค่าเสียหายและการถือครองหลักทรัพย์ของเรา เจ้าหน้าที่ของเรา ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และ บริษัทในเครือจากการเรียกร้องความรับผิดชอบ ความสูญเสียและความเสียหายทั้งหมด (ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักหรือไม่รู้จักและน่าสงสัยหรือไม่น่าสงสัย เกี่ยวข้องกับสิ่งใดดังนี้ (I) การใช้หรือการเข้าถึงหรือพึ่งพากันในไซต์ บริการหรือเนื้อหาหรือ (II) การฝ่าฝืนข้อบัญญัติของข้อตกลงใดๆ หรือข้อบังคับใดๆ ที่อาจมีขึ้น กฎหมายหรือข้อบังคับ

เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเรียกร้องดังกล่าว คุณจะไม่เข้าสู่การตกลงหรือการประนีประนอมกับข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เราอาจถือว่าการป้องกันและควบคุมเฉพาะเรื่องใดๆ ที่คุณต้องรับผิดชอบต่อการชดใช้ค่าเสียหาย ในทุกกรณีคุณจะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการป้องกันการเรียกร้องใดๆ

17. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

เรื่องที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดจะถูกควบคุมโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติรับรอง เช่นพระราชบัญญัติธุรกิจโทรคมนาคมและการดำเนินธุรกิจ หากมีการเรียกร้องและข้อพิพาทดังกล่าวและศาลที่มีเขตอำนาจซึ่งสำนักงานใหญ่DubuPlus ตั้งอยู่จะเป็นศาลที่มีอำนาจ

18. ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้โปรดติดต่อเราที่ Mail : support.th@dubuplus.com / Address : 41, Mapo-daero 4da-gil, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea

SUPPORT CENTER
ความช่วยเหลือและติดต่อ
02 7475 591
ส่งอีเมล์ถึงเรา
support.th@dubuplus.com
การให้คาปรึกษา (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันธรรมดา 9:00-18:00 น. (GMT+7)