MY MENU

ประการณ์ใหม่ในการใช้งานเว็
บไซต์บนมือถืออย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายดายโดยเว็บไ
ซต์บนมือถือก็จะถูกสร้างขึ้นมาด้วยอัตโนมัติ

ฟังก์ชั่น DubuPlus

 • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเว็บไซต์บนโทรศัพ ท์มือถือ
  เมื่อคุณสร้างเว็บไซต์ ไม่ว่าจะบนโทรศัพท์มือ ถือหรือคอมพิวเตอร์ จะมีการแสดงผลที่พร้อ มกัน คุณก็สามารถใช้เนื้อหาในการสร้างเว็บไซ ต์ไปด้วยกันในครั้งเดียว
 • การทำงานหลายภาษา
  ฟังก์ชั่นการทำงานแบบหลากหลายภาษา หรือก ารทำงานแบบไทยภาษาเดียว ก็จะสามารถช่วยให้ธ ุรกิจของคุณขยายตัวและประสบความสำเร็จร ะดับโลกได้
 • การแชร์ในโลกออนไลน์หรือโซเชี่ยลมีเดียร์
  คุณสามารถแชร์โปรโมชั่นผ่านทางไลน์ เฟซบุ๊ ค หรือช่องทาง SNS ในโซเชี่ยลอื่นๆได้บนเ ว็บไซต์ของคุณ และคุณยังสามารถรวบรวม ทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นคอลเลคชั่นของคุณ ได้อย่างง่ายดาย
 • การบริการแอพลิเคชั่น
  คุณสามารถกำหนดค่าเว็บไซต์พิเศษด้วยแอ พลิเคชั่นที่มีฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น บอร์ดกระทู้, แผนที่, เมนูลัด หรือ ป๊อปอัพ
 • โหมดการทำงาน
  คุณสามารถบันทึกและจัดการข้อมูลที่จำเป็นส ำหรับการจัดการบนเว็บไซต์เช่น การจัดการโพส ต์ การจัดการระบบสมาชิก สถิติ การตั้งค่าสภา พแวดล้อม และยังสามารถทำงานได้อย่างสะ ดวกสบายและแสนง่ายดาย
 • โหมดการออกแบบ
  ในหน้าหลักและหน้าย่อย สามารถทำงานได้อ ย่างง่ายดายโดยการลากและวางเค้าโครงต่างๆ

จุดแข็ง DubuPlus

 • ลากและวาง
  สร้างเว็บไซต์อย่างรวดเร็วเพียง แค่ใช้เม้าส์คลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
  ลากและวาง
  สร้างเว็บไซต์อย่างรวดเร็วเพียง แค่ใช้เม้าส์คลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
 • Google A nalytics
  การติดตามข้อมูลเช่นการเข้ าชมหน้าเว็บ การเข้าถึงหน้าเว็บ การวิเคราะห์เว็บไซต์และอื่นๆ
  Google A nalytics
  การติดตามข้อมูลเช่นการเข้ าชมหน้าเว็บ การเข้าถึงหน้าเว็บ การวิเคราะห์เว็บไซต์และอื่นๆ
 • การจัดการสมาชิก
  สร้างระบบในการจัดการสมาช ิกที่มีประสิทธิภา พด้วยการจัดกลุ่มระดับขั้นสมาชิกแ ละแบ่งกลุ่มสมาชิก
  การจัดการสมาชิก
  สร้างระบบในการจัดการสมาช ิกที่มีประสิทธิภา พด้วยการจัดกลุ่มระดับขั้นสมาชิกแ ละแบ่งกลุ่มสมาชิก
 • การจัดการคณะกรรมการ
  จัดการประกาศได้โดยตรงบนกระดา นที่หน้าเว็บไซต์ของคุณ โดยไม่ต้องเข้าใช้ในหน้าผู้ดูแลระบบ
  การจัดการคณะกรรมการ
  จัดการประกาศได้โดยตรงบนกระดา นที่หน้าเว็บไซต์ของคุณ โดยไม่ต้องเข้าใช้ในหน้าผู้ดูแลระบบ
 • การแจ้งเตือนอีเมล์
  โดยการแจ้งเตือนบนมือถือ, สมาชิก, ร้านค้าออนไลน์ ความจุต่างๆ และอื่นๆ สามารถแจ้งเตือนได้แบบเรียลไทม์
  การแจ้งเตือนอีเมล์
  โดยการแจ้งเตือนบนมือถือ, สมาชิก, ร้านค้าออนไลน์ ความจุต่างๆ และอื่นๆ สามารถแจ้งเตือนได้แบบเรียลไทม์
 • โดเมน
  การเพิ่มโดเม่นย้อยหลังจาก ลงทะเบียนโดเมนหลักแล้ว
  โดเมน
  การเพิ่มโดเม่นย้อยหลังจาก ลงทะเบียนโดเมนหลักแล้ว
การใช้งานที่สมบูรณ์แบบบนโทรศัพท์มือถือ
ให้ผู้สร้างเว็บไซต์ได้จัดการกับขนาดบนอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งคอมพิวเต อร์ โทรศัพทมือถือและแท็บเล็ตได้อย่างเต็มที่

ผลงาน

SUPPORT CENTER
ความช่วยเหลือและติดต่อ
02 068 7606
ส่งอีเมลถึงเรา
support.th@dubuplus.com
การให้คาปรึกษา (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันธรรมดา 9:00-18:00 น. (GMT+7)